Mostki termiczne: co to jest, gdzie występują i jak im zaradzić?

Mostki termiczne w budownictwie, który mogą prowadzić do wielu problemów związanych z izolacyjnością termiczną budynków. Ich obecność oznacza miejsca, przez które ucieka ciepło, co nie tylko zwiększa koszty ogrzewania, ale również może prowadzić do powstawania pleśni i gromadzenia wilgoci. Problemy te wynikają z przerwania ciągłości izolacji, co sprawia, że mostki termiczne są szczególnie niebezpieczne w miejscach takich jak:

  • połączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi,
  • miejsca styku ścian z dachem,
  • okolice otworów okiennych i drzwiowych,
  • przegrody między kondygnacjami.

Aby skutecznie temu zaradzić, należy zastosować odpowiednie techniki izolacyjne oraz materiały budowlane, które zapewnią ciągłość izolacji termicznej i zminimalizują ryzyko powstawania mostków termicznych.

 

Różne typy mostków termicznych w budownictwie

Mostki termiczne mogą występować w wielu miejscach, jednak najczęściej spotyka się je w miejscach łączenia różnych elementów konstrukcyjnych. Przykładowo, miejsca, gdzie ściany zewnętrzne łączą się z wewnętrznymi, okolice otworów okiennych i drzwiowych, czy też połączenia ścian z dachem lub fundamentem. Jeśli już wiesz, gdzie występują, jest to pierwszy krok do minimalizacji ich negatywnego wpływu na izolacyjność termiczną budynku.

Wyróżnić można kilka podstawowych typów mostków termicznych, które najczęściej występują w budownictwie.

  1. Mostki liniowe – występują wzdłuż linii, gdzie dochodzi do połączenia dwóch elementów konstrukcyjnych, np. ściany z sufitem.
  2. Mostki punktowe – pojawiają się w miejscach, gdzie elementy konstrukcyjne łączą się w pojedynczych punktach, na przykład przy mocowaniach balustrad czy elementów dekoracyjnych.
  3. Mostki geometryczne – wynikają z kształtu budynku, np. występy czy narożniki, gdzie zmienia się grubość izolacji.

Każdy z tych typów wymaga indywidualnego podejścia w celu zminimalizowania ich wpływu na straty ciepła.

Strategie minimalizowania negatywnego wpływu mostków obejmują zarówno projektowanie budynku z myślą o ograniczeniu ich występowania, jak i stosowanie specjalistycznych materiałów izolacyjnych. Użycie izolacji ciągłej na zewnątrz budynku jest jedną z najskuteczniejszych metod, szczególnie w przypadku mostków liniowych i punktowych. Istotne są również regularne przeglądy termowizyjne budynku, które pozwalają na identyfikację i naprawę istniejących mostków termicznych.

 

Jak rozpoznać obecność mostków termicznych w domu?

Dostrzeżenie obecności mostków termicznych wymaga szczegółowej obserwacji, aby odkryć je dosyć szybko, ponieważ wpływają one negatywnie na efektywność energetyczną budynku. Charakterystycznym sygnałem mogą być nieoczekiwane różnice w temperaturze na powierzchniach ścian, sufitów czy podłóg. Często, w miejscach, gdzie występują mostki termiczne, można zaobserwować również pojawianie się pleśni i kondensacji, co jest wynikiem lokalnego obniżenia temperatury i zwiększonej wilgotności.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, takich jak kamery termowizyjne, pozwala na dokładne zlokalizowanie problematycznych obszarów. Analiza termowizyjna ujawnia różnice w emisji cieplnej na powierzchniach, co bezpośrednio wskazuje na miejsca, gdzie mostki termiczne obniżają izolacyjność budynku. 

 

Lokalizacja

Temperatura z mostkiem

termicznym (°C)

Temperatura bez mostka

termicznego (°C)

Ściana zewnętrzna

15

20
Okolice okien

12

18

Sufit przy kominie 14

19

 

 

Oprócz metod wizualnych i zastosowania termowizji, ważne jest również zwrócenie uwagi na rachunki za ogrzewanie. Niezwykle wysokie koszty utrzymania ciepła w domu mogą być sygnałem, że mostki termiczne znacząco obniżają efektywność energetyczną budynku. Regularne przeglądy i audyty energetyczne przeprowadzane przez specjalistów pomogą w identyfikacji problemów i zaplanowaniu odpowiednich działań naprawczych.

 

Najczęstsze miejsca występowania mostków termicznych

Mostki termiczne są obszarami, które w budynkach i konstrukcjach inżynieryjnych przyczyniają się do niepożądanych strat ciepła. Typowymi lokalizacjami, gdzie można je znaleźć, są połączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi, miejsca łączenia ścian z dachem, a także okolice okien i drzwi. Te obszary, ze względu na swoją specyfikę konstrukcyjną, są bardziej podatne na przenikanie zimna, co skutkuje zwiększonymi kosztami ogrzewania pomieszczeń.

W celu zminimalizowania wpływu mostków termicznych na efektywność energetyczną budynków, niezbędne jest stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych oraz materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej. W newralgicznych miejscach, jak drzwi i okna, stosuje się również podwaliny termiczne, aby nie tylko wzmocnić konstrukcję, ale także zwiększyć poziom izolacji. Dzięki temu możliwe jest nie tylko obniżenie kosztów eksploatacji, ale również zwiększenie komfortu użytkowania pomieszczeń i ochrona środowiska poprzez redukcję emisji CO2.

 

Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych w nowych budynkach

Projektowanie nowych budynków z uwzględnieniem unikania mostków termicznych jest kluczowe dla zapewnienia ich wysokiej efektywności energetycznej. Eksperci zalecają stosowanie zaawansowanych technik izolacyjnych oraz dokładne planowanie połączeń konstrukcyjnych, aby zminimalizować ryzyko powstawania tych niepożądanych zjawisk. Istotne jest również wykorzystanie nowoczesnych materiałów budowlanych, które charakteryzują się lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dodatkowo, precyzyjne wykonawstwo i kontrola jakości na każdym etapie budowy mogą znacząco przyczynić się do eliminacji mostków termicznych, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania i chłodzenia budynku w przyszłości.

Projekt i wykonanie web-2-business.com